Laar – Nieuw Laar

De gemeenteraad stelde na een uitgebreid proces in 2017 de gebiedsvisie Laar – Nieuw Laar vast. In 2018 volgde een aanpassing. In de visie werden een aantal ontwikkelingen vastgelegd. De gemeente gaat stoppende bedrijven in het gebied Laar – Nieuw Laar (Berlicum) faciliteren. Herbestemming van stoppende agrarische bedrijven, ruimte voor ruimte ontwikkelingen en woningsplitsing wordt mogelijk gemaakt via een nieuw bestemmingsplan. Ook komt er ruimte voor natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied.

Nieuwsbrief Laar / Nieuw Laar