Laar – Nieuw Laar

De gemeenteraad stelde na een uitgebreid proces in 2017 de gebiedsvisie Laar – Nieuw Laar vast. In 2018 volgde een aanpassing. In de visie werden een aantal ontwikkelingen vastgelegd. Twee agrarische bedrijven kunnen onder voorwaarden uitbreiden. De gemeente gaat stoppende bedrijven in het gebied Laar – Nieuw Laar (Berlicum) faciliteren. Herbestemming van stoppende agrarische bedrijven, ruimte voor ruimte ontwikkelingen en woningsplitsing wordt mogelijk gemaakt via een nieuw bestemmingsplan. Ook komt er ruimte voor natuur- en landschapsontwikkeling in het gebied.

Nieuwsbrief Laar / Nieuw Laar

Persberichten over Laar - Nieuw Laar