In 2016 is het startsein gegeven voor de bouw aan het centrum in Sint-Michielsgestel. Na jarenlange voorbereidingen kon de schop de grond in. Er komen nieuwe woningen en winkels. De openbare ruimte krijgt een nieuwe inrichting. Je kunt straks prettig winkelen, verblijven én wonen in hartje Sint-Michielsgestel.

We richten de openbare ruimte opnieuw in

In 2019 zijn we gestart met een ontwerp voor de openbare ruimte van het centrum van Sint-Michielsgestel. De openbare ruimte zijn alle straten, pleinen en parkeerplaatsen, maar ook het (openbaar) groen. We hebben gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en de gebruikers zoals de weekmarkt. Ook hebben we diverse onderzoeken gedaan zoals een parkeeronderzoek en een kruispuntonderzoek.

Bekijk de video van het voorlopig ontwerp van het centrumplan Sint-MichielsgestelIn deze video krijg je een goed beeld van de keuzes die we hebben gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte.  

Voorlopig ontwerp

Uit alle informatie die we hebben opgehaald, hebben we een goed beeld gekregen van de eisen, wensen en mogelijkheden voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze hebben we verwerkt in een eerste ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit voorlopig ontwerp is vastgesteld door het college van B&W en besproken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Rond de zomer is het definitief ontwerp klaar. In de eerste helft van 2022 starten we met de aanleg van de openbare ruimte. 

Niet één, maar twee centra

Het hoofdprincipe waarop het centrumplan is gebaseerd, is het creëren van twee sterke clusters aan weerszijden van de Dommel. Aan de ene kant zijn er woningen, winkels en horeca. Aan de andere kant ligt door de komst van Meander de nadruk op cultuur en bestuur. De fiets- en voetgangersbrug vormt de verbinding tussen deze twee centra.

Voorlopig ontwerp van de openbare ruimte

Foto's en impressies bouwprojecten

Bereikbaarheid tijdens de bouw