Toestemmingsformulier paspoort en identiteitskaart minderjarigen

Wil je voor je kind een eigen identiteitsbewijs aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in en print het uit. Neem het uitgeprinte en ondertekende formulier mee naar je afspraak.

Ouder(s) of verzorger(s) van onderstaande minderjarige verklaart/verklaren geen bezwaar te hebben tegen:

Wat moet er meegenomen worden bij de aanvraag van een reisdocument?
  • De minderjarige dient in persoon aanwezig te zijn.
  • Dit formulier, ondertekend door de ouders/verzorgers. Alleen dan kan de aanvraag voor een eigen paspoort of identiteitskaart in behandeling worden genomen.
  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten (ook als deze zijn verlopen).
  • Het geldig(e) en originele (geen kopie) paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs van beide ouders/verzorgers. Dit is nodig om de handtekeningen te kunnen controleren.
  • Een recente kleurenpasfoto.
  • Pinpas. Je betaalt bij de aanvraag.

Gegevens van de minderjarige

Gegevens van de minderjarige
Voer de datum als volgt in: DD-MM-JJJJ. Of maak gebruik van de kalender.

Ouder/verzorger 1
Handtekening:

____________________

Ouder/verzorger 2
Handtekening:

____________________