Collegebesluiten 12 juli 2022

Dinsdag 12 juli 2022 heeft het college vergaderd over de volgende onderwerpen.