Visie Theereheide

In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe. Deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan, staan in de ontwikkelvisie voor Theereheide.

Ontwikkelvisie Theereheide

De wensen en mogelijkheden voor ontwikkelingen in de wijk Theereheide hebben we eind 2020 opgehaald en getoetst. De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie vastgesteld. In de ontwikkelvisie staan scenario’s en ruimtelijke kaders voor de vier gebieden:

  • Heidelust
  • De Bolster
  • Omgeving sporthal Eikenlaan
  • De Huif

Je kunt de hele ontwikkelvisie lezen op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Scenario's en ruimtelijke kaders