Visie Theereheide

In de wijk Theereheide in Sint-Michielsgestel vinden er op een aantal plekken belangrijke ontwikkelingen plaats. Zo is het voormalige SCI-terrein vrijgekomen door de verplaatsing van de sportvelden. Ontmoetingscentrum De Huif staat leeg door de verhuizing naar de Meander. Basisschool De Bolster heeft meer ruimte nodig en de sporthal aan de Eikenlaan is aan vervanging toe. Deze ontwikkelingen en de kansen die daardoor ontstaan, staan in de ontwikkelvisie voor Theereheide.

Ontwikkelvisie Theereheide

De wensen en mogelijkheden voor ontwikkelingen in de wijk Theereheide hebben we eind 2019 en begin 2020 opgehaald en getoetst. De gemeenteraad heeft de ontwikkelvisie vastgesteld. In de ontwikkelvisie staan de vastgestelde scenario’s en de ruimtelijke kaders voor de vier gebieden:

 • Heidelust
 • De Bolster
 • Omgeving sporthal Eikenlaan
 • De Huif

Hieronder staan voor ieder gebied de belangrijkste uitgangspunten genoemd. Je kunt de hele ontwikkelvisie lezen op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Kaders voor locatie Heidelust

 • Deelgebied A: basisschool De Bolster met aanvullende commerciële voorzieningen
 • Deelgebied B1: wonen (vrije sector) bijzonder woonconcept voor ouderen of 1-2persoonshuishoudens
 • Deelgebied B2: landschappelijk woonmilieu met woningen in de sociale sector
 • Deelgebied C: kleinschalig natuurinclusieve agrarisch functie (eventueel behoud van trapveldje), wonen (2 kavels Ruimte voor Ruimte)
 • Deelgebied D: kleinschalig agrarisch en waterberging

Kaders voor locatie De Bolster

 • Tussen 20 grondgebonden woningen en maximaal 40 appartementen
 • Sociale huur en middensegment huur en koop
 • Voor starters, senioren en 1-2persoonshuishoudens

Kaders omgeving sporthal Eikenlaan

 • Sporthal blijft op zijn plek
 • Mogelijkheid van 1 vrije kavel op terrein sporthal
 • Terrein van scouting krijgt woonfunctie (vrije sector)

Kaders voor locatie De Huif

 • 30-38 sociale huur- en koopappartementen
 • 6-8 grondgebonden woningen in midden- en duurder segment
 • Voor starters, senioren en 1-2persoonshuishoudens